Asociace strážců
Úvod
Asociace strážců přírody

Spolek ASOCIACE STRÁŽCŮ PŘÍRODY České republiky vznikl v roce 1998 jako profesní organizace, sdružující především lidi, kteří působí jako Stráž přírody. Našimi členy jsou profesionální i dobrovolní strážci národních parků, chráněných krajinných oblastí, strážci působící při krajských úřadech a další zájemci o tuto problematiku.

Sponzor Evropského kongresu

European Ranger Congress 2017

Litoměřice 9. - 13. 5. 2017

Czech Republic

Tradiční každoroční setkání a výměnu zkušeností strážců zorganizoval NP Šumava ve spolupráci s AOPK ČR a Asociací SP ČR v krásném prostředí rekreačního střediska Olšina na Šumavě poblíž Lipenské přehrady. Více...

Ve dnech 16. až 18. 11. 2018 se podzimního setkání slovenských strážců přírody v Tajově u Banské Bystrice pořádané ŠOP a ASCHÚS zúčastnila výprava české Asociace strážců přírody ČR. Více...

Desková hra Strážci přírody

Asociace zve kolektivy praktikující ekologickou výchovu dětí a mládeže a kolektivy zaměřené na ochranu přírody k deskové hře, na které spolupracuje s Malým strážcem .

Pro kolektivy 1 kus zdarma do vyčerpání limitu.

Desková hra Strážci přírody: Více...
Desková hra zdarma: Více...

 

Změna zákona

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny - viz. článek na lesnickém serveru: http://www.silvarium.cz/lesnictvi/snemovna-schvalila-novelu-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny

Dobrovolně hájí přírodu, občas při tom nasazují život

Pod známou čedičovou vyvřelinou v Kamenickém Šenově uspořádali ochránci přírody z Národního parku České Švýcarsko a z mnoha chráněných krajinných oblastí pátý ročník programu věnovaného Světovému dni stráže přírody. Návštěvníci mohli vyslechnou poutavé přednášky a dozvědět se mnohé o přírodě a práci strážců. Více...
Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolne-haji-prirodu-obcas-pri-tom-nasazuji-zivot-20160801.html

Asociace strážců přírody ČR pořádá pobyt v Polsku v termínu 27. - 31.7. 2016 v oblasti krajinného parku Orlích hnízd a Ojcovského národního parku (mezi Krakovem a Čenstochovou). Více...

Od 1.10.2015 platí novela přestupkového zákona, která navyšuje horní sazbu pro uložření blokových pokud na 5000,- Kč a upravuje lhůtu, do kdy může být přestupek projednán ve správním řízení. Více...

Setkání je naplánováno v Německu v NP Schwarzwald v termínu 25. - 28.11. 2015. Hlavním tématem bude vytvoření evropské asociace strážců přírody v rámci IRF. Zájemci se domluví s výborem AS ČR. Více...

Exkurze členů stráže přírody do NP Saské Švýcarsko

Třicetičlenná výprava strážců Krajského úřadu Libereckého kraje a  Agentury - Správy CHKO Jizerské hory (včetně jejich rodinných příslušníků) vyrazila v říjnu 2015 prozkoumávat národní park Saské Švýcarsko v Německu. Celou exkurzí nás prováděli dva místní strážci, za což jim moc děkujeme. Více...

Strážce šéfuje SEV Kaprálův mlýn pod hlavičkou Junáka

Kaprálův mlýn v údolí Říčky u Brna je stavba s pohnutou historií, která prošla nedávno generální rekonstrukcí a slouží skautům, ale nejen jim. O současný stav a provoz mlýna má asi největší zásluhu jeho manažer a současně strážce přírody Moravského krasu Michal Medek, jinak samozřejmě také skaut. Ochrana přírody se jeho vlivem zcela samozřejmě prolíná v aktivitách mlýna. V neděli 6.9.2015 ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn pořádají Den otevřených dveří a jste zváni sem, do jižní části Moravského krasu. Pouze auto nechte u silnice a udělejte si na mlýn výšlap. Více ...

Strážci přírody se budou vzdělávat

Ve třetím říjnovém víkendu tohoto roku pořádá Asociace strážců přírody ČR pro svoje členy a pro stráž přírody z celé ČR v Moravském krasu jednak školení práce s motorovou pilou a jednak exkurzi s výkladem v Domě přírody Moravského krasu. Více...

Technopárty v CHKO České středohoří a zásah stráže přírody

Technopárty přerostla pořadatelům přes hlavu a akci nezvládli jak pořadatelé, tak policie ČR, která nebyla na takové množství účastníků připravena. Až po zásahu strážců se začalo něco dít. Více...

Po roce stavebních prací se 20.8.2015 konečně otevřel veřejnosti vzdělávací, návštěvnické a informační středisko Moravského krasu zvané Dům přírody Moravského krasu. Jde o novostavbu financovanou z evropských peněz za spoluúčasti ČR. Kromě vlastní stavby návštěvníka přivítá nejmodernější expozice o historii a přírodě unikátní krasové oblasti. Expozice svojí náplní je zaměřená na běžného turistu negeologa a neodborníka. Přesto jistě zaujme i specialisty. Stavebníkem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. O provoz Domu přírody se stará obecně prospěšná společnost, jejíž zakladatelé jsou obce a společnosti z blanenského regionu. Dům přírody má 5 zaměstnanců pro provoz infocentra a ve funkci lektorů pro vzdělávací programy a exkurze. Více...

Strážci hlídají jezírko v Adršpachu

Jezírko je v národní přírodní rezervaci a koupání v něm není dovoleno. Více…  

Nový ředitel NP Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec v úterý ve Vimperku jmenoval s účinností od 1. července ředitelem Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného. Ten vede jako pověřený ředitel správu parku od loňského května. Předtím působil 20 let v čele CHKO Šumava. Více...

Milionář vrací krajině předválečný ráz

Do 49letého Daniela Pitka z Černčic u Milešovky by málokdo řekl, že je multimilionář. Jezdí v otřískané terénní toyotě, telefon má z mobilního pravěku a boty od bláta. Peníze z podnikání totiž věnuje už přes deset let na to, aby vrátil krajině kolem Milešovky podobu před 2. světovou válkou. Více...

Dopravní podnik města Brna uklízel

Dopravní podnik města Brna dne 16.5.2015 uklízel přírodu jižní části Moravského krasu a v NPP Stránská skála ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras. Brigády se aktivně zúčastnilo také 6 dobrovolných strážců přírody a 1 profesionální pracovník Správy CHKO. Více...

Slavnostní křest Pamětní desky strážce Járy Cimrmana

Křest proběhne v areálu fotbalového hřiště v Milešově (za rybníčkem na návsi pod zámkem uhnout doprava, směr zámek, hřiště) u příležitosti 10.ročníku běhu Sváti Pulce na Milešovku (viz Hra Švestka) - www.pulec.org. v sobotu dne 23.5.2015 Běh probíhá již od 8.00 ráno, neb pro získání titulu Pulec -muž musí každý borec vyjít kopec 7x, Pulec - žena 5x. Více...

Perlička: Řidič chtěl snímek ze Sněžky

Řidič stříbrného sportovního vozu se pokusil vyjet Obřím dolem na hřebeny Krkonoš po cestě, kde platí první zóna národního parku. Cesta je samozřejmě určená pouze pro pěší. Řidič si takto vyrazil na výlet, aby pořídil nějaké fotografie. V zakázané zóně ujel zhruba dva kilometry. Více...

Do akce "Ukliďme Česko" se zapojil i sám ministr

Pan ministr životního prostředí, Richard Brabec, se v sobotu 18.4. 2015 zúčastnil úklidu odpadků v NP České Švýcarsko za doprovodu strážců a vedení národního parku. Lze říci, že svojí účastí symbolicky poděkoval všem brigádníkům v republice. Více....

Ve dnech 10. až 11. dubna 2015 (PÁ až SO) proběhlo setkání v strážců přírody v CHKO Český les. Program setkání a jednotlivé prezentace najdete zde...

Zveřejněno 14.1. 2015

Dnem 1.1. 2015 na základě čl. IX odst. 2 zákona č. 250 / 2014 Sb.  (o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě) zaniklo pověření správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy jako samostatných orgánů ochrany přírody. Více...

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška Ministerstva životního prostředí upravující kácení dřevin rostoucích mimo les. Hlavní změnou je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Více...

 

World ranger day 2014 in the Czech Republic
World ranger day 2014 in the Czech Republic
- soubor ke stažení (479 kB): TGL_2014_Vol26_english-4.pdf

Od prvního vydání "Příručky pro stráž přírody" , tzv. handbooku strážce, uběhly více než 2 roky a celý náklad této nezbytné publikace je beznadějně rozebraný. V současnosti je dostupný pouze v elektronické podobě, ke stažení na stránkách AS. Asociace strážců se proto rozhodla pro jeho dotisk, přičemž počítáme s revizí, opravami a doplněním stávajícího textu. Měl by odrazit stávající legislativu, stav strážní služby v ČR, ale i více reflektovat praxi. Více...

Členům Asociace byly e-mailem rozesláno poslední 26. číslo čtvrletního zpravodaje Mezinárodní federace strážců (IRF) The Tin Green Line. Více...

International Ranger Federation

So Hilary Clinton is a fan of our work!!( maybe future president of the USA) For rangers around the world this is big and I"m very grateful. Hilary said it was vital what we are doing supporting rangers and their families and Clinton Global... Initiative and her Chelsea and Bill are behind it. i gave her a snare bracelet too and she wore it onstage- green bracelet with real snare on it. She mentioned on stage, the need to support and protect rangers and the families of rangers, as did the President of Gabon, and Chelsea Clinton. To the rangers seeing this I hope you feel proud that your work is being respected and supported at the highest levels-you are inspiring so many people- the world really cares for your critical work in conservation and more support is coming. Read more...

První pomoc v mobilu

Český červený kříž (ČČK) spustil aplikaci První pomoc. Aplikace je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple iOS a je plně přizpůsobena českým podmínkám. Je jednoduchá, zdarma a uživatel s její pomocí může zachránit lidský život. Více...

Ministr Brabec na den strážcem šumavské přírody

Národní parky jsou chloubou každého státu. Jejich přírodní stav i každodenní život je prioritou většiny ministrů životního prostředí. Nejinak je tomu i u současného ministra životního prostředí Richarda Brabce, který aktuálně tráví dovolenou v NP Šumava. Koncem září předloží na vládu revoluční novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem je mj. otevřít národní parky šetrnému turismu. Na ochranu unikátní přírody a turistický ruch v národních parcích dohlížejí strážci. Ministr Brabec si vyzkoušel, co taková práce strážce parku obnáší.  Více...

Horská služba proškolila strážce parku

Pracovníci Správy KRNAP se při výkonu svých pracovních povinností v terénu mohou dostat jako první ke zraněnému turistovi, lyžaři nebo cyklistovi. Venkovní personál by proto měl být schopen v krizové situaci poskytnout základní, ale kvalifikovanou první pomoc, měl by na to být řádně vyškolen i technicky vybaven. Proto se pracovníci Správy KRNAP pravidelně nechávají proškolit v poskytování první pomoci Horskou službou Krkonoše. Dnes a zítra tímto školením opět projde 120 pracovníků Správy KRNAP. Více...

Jindřichovice pod Smrkem  - Samce výra velkého, naši největší sovu, nalezl na sklonku minulého týdne člen Stráže přírody Libereckého kraje. Sova uvízla na ostnatém drátě na pastvině nedaleko Jindřichovic pod Smrkem, kde si jí všiml strážce a zároveň zaměstnanec oddělení ochrany přírody Krajského úřadu LK Radomír Studený, který zde zrovna kontroloval zdejší přírodní památku Kamenný vrch. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: