Asociace strážců
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:

KODEX strážce přírody

/ 3

1) Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
2) Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil - ve styku s veřejností zastává názory OOP.
3) Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost - svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
4) Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
5) Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
6) Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč.jazykové) i udržování fyzické kondice.
7) Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
8) Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
9) Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou - obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
10) Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

 

Přijato valnou hromadou Asociace strážců dne 9.4.2010 v CHKO Moravský kras.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka