Asociace strážců
Přihlásit se...
uživatelské jméno:
heslo:
Úvod >> Vzdělávání / Připravujeme 2. vydání Handbooku - přidejte se!

Připravujeme 2. vydání Handbooku - přidejte se!

Od prvního vydání "Příručky pro stráž přírody" , tzv. handbooku strážce, uběhly více než 2 roky a celý náklad této nezbytné publikace je beznadějně rozebraný. V současnosti je dostupný pouze v elektronické podobě, ke stažení na stránkách AS. Asociace strážců se proto rozhodla pro jeho dotisk, přičemž počítáme s revizí, opravami a doplněním stávajícího textu. Měl by odrazit stávající legislativu, stav strážní služby v ČR, ale i více reflektovat praxi.

Pokud máte to štěstí, a příručku máte doma, jistě najdete nejedno místo či téma, které by šlo zpřesnit, doplnit, vynechat. Příručka by měla mít přehlednější grafickou úpravu, být doplněna obrázky a fotkami, a po obsahové stránce se více zaměřit na vlastní činnost strážců v terénu. Chceme doplnit (či se alespoň zmínit) o problematice organizace dobrovolných strážců, chybí zde kapitola o specifikách práce strážce - coby zaměstnance.

Aby příručka reflektovala situaci a potřeby většiny strážců v ČR, je nezbytné, aby se na ní podílelo širší spektrum  autorů, než jen členové výboru AS. Proto Vás, kterým není situace našich strážců lhostejná, prosíme o pomoc. Pokud máte co říci k některému z témat v handbooku, a  byli byste o chotni přiložit ruku k   dílu   a věnovat svůj čas, zapojte se do  pracovní skupiny , která se bude snažit toto dílko představit na jaře, na příštím celostátním setkání v CHKO Český les.

Na nadšené spolupracovníky, náměty, poznámky, fotky z činnosti se těší editor příručky:   
Jiří Lehký (SCHKO Beskydy),
e-mail: ,
mobil: +420 725 044 047. 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka