České středohoří
Úvod
A...ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Chraněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Více...

Jedinečné kouzlo tohoto klenotu středoevropské krajiny silně přitahuje jak obdivovatele přírodních a kulturních krás, tak turisty, sportovce, nejrůznější badatele i milence. Pro každého z nich nabízí něco z nepřeberného bohatství, jež pramení z dlouhé a pestré historie přírody i lidské civilizace. Je to kraj Přemysla Oráče, českého granátu, "Zahrady Čech", "České Arkádie" se spoustou idylických luk a lesů ale současně také kraj rychle se měnící pod vlivem dnešní výstavby venkovských a městských sídel, komunikací a dalších objektů. Více...

Stráž přírody (dále jen SP) chráněné krajinné oblasti České středohoří byla zřízena z řad dobrovolníků ke spolupráci při ochraně přírody a krajiny CHKO České středohoří v roce 1993 (po vydání zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). SP fungovala do roku 2004. Činnost SP byla obnovena 14. dubna roku 2011. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny přímo v terénu , dále pak informační, průvodcovská a výchovná činnost, pomoc při managementu území a odborných činnostech Správy CHKO. Více...

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: