Poodří

Ukliďme svět

/ 10

Ukliďme svět

proběhne 18. a 19. září 

      V rámci akce Ukliďme svět pořádané ČSOP Alces se budou uklízet i dvě rezervace v CHKO Poodří:      
PR Polanský les a NPR Polanská niva

 

 

 

 

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka