Beskydy
Úvod
A...ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Chráněné krajinná oblast BESKYDY
CHKO Beskydy je svou rozlohou (1200 km 2 ) největší chráněnou krajinou oblastí v ČR . Důvodem jejího vyhlášení v roce 1973 byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva. Najdeme zde i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. I neodborníci oceňují estetickou hodnotu a pestrost ojedinělého typu krajiny, na které se "podepsala" tzv. valašská kolonizace. Význam CHKO Beskydy je podtržen vyhlášením 60 maloplošných zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek). Celé území CHKO je současně Evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000, jsou zde i 2 ptačí oblasti - PO Beskydy a PO Horní Vsacko Více...
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba území a jeho značení, mapování druhů. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je J.Lehký (jiri.lehky@nature.cz ). O stráži přírody více zde...

Informace o akcích (příp. kopie rozhodnutí), kterými Správa CHKOB povolila konání některých akcí, kde by byla vhodná přítomnost strážců . Věnujte prosím pozornost stanoveným podmínkám (vymezení místa, času, data, počtu vozidel apod.). Pokud je to možné, plánujte si služby tak, aby se s těmito akcemi alespoň částečně protnuly. A dejte nám o tom vědět na SCHKOB! Díky. jl

Víkendy + pondělky před květnovými svátky (1.5., 8.5.)

Lze očekávat zvýšený pohyb lidí po horách, včetně nocujících - obzvlášť pokud vyjde počasí. Navíc před 1.májem se "pálí čarodějnice" . Bylo by smutné, kdyby nám kvůli této pseudolidové ( novopohanské?) tradici  shořela nějaká rezervace.  Všude panuje extrémní sucho a oheň je nejen nelegální, ale i krajně nebezpečný.

Žádoucí je proto kontrola "profláknutých" míst/ohnišť třeba na Smrku či na Kněhyni, ale i na Pulčíně.

Prioritní strážní obvody pro r. 2018 = KNĚHYNĚ, TRAVNÝ, SMRK

Pro letošní rok se Správa CHKOb rozhodla zredukovat požadavky na strážce, které jsou uvedeny v Orga.řádu strážní služby. Konkrétně po Vás žádáme vykonání 6 služeb , nejlépe v těchto strážních obvodech (jejich vymezení byste měli znát): Mionší-Polom; Travný ; Lysá hora; Smrk ; Kněhyně-Radhošť ;Pulčín-Makyta. A z těchto 6 jsou, v souvislosti s vysazováním tetřeva z odchovny na Řepčonce, jednoznačně preferovány ty 3 uvedené v záhlaví této zprávy. Prosím proto všechny strážce i zpravodaje, aby se snažili v tomto roce naplánovat a uskutečnit svých 6 "povinných"  služeb právě do těchto 3 oblastí. Hlavní tíha samozřejmě bude na lidech z Frýdeckomístecka, ale doufám že ani ostatní je nenechají ve štychu. Pro řešení nepovolených vstupů v NPR Kněhyně (vrchol Kněhyně), jednoznačně preferujeme ukládání pokut - v tomto směru jsme také pustili zprávu do světa a médií. Domlouvání a informace jsme zkoušeli uplynulých 10 let. je proto čas přejít od slov k činům.

Proto své služby plánujte pokud možno se strážcem , který má bloky (případně se přihlaste ke zkoušce a bloky dostanete vlastní). Akce na Kněhyni jsou vhodné i pro starší z Vás či maminky na mateřské.

Držím všem palce a tetřevům pařáty :-) jl

 

Společné akce beskydských strážců

jaro/léto  2018

 

  • (květen) - botanická exkurze
  • (prázdniny) - Brigáda - sečení polan na Mionší
Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Výzva - pište svá pozorování ptáků do AVIFu !

Letos (od 1.4. do 30.6.) vrcholí celostátní mapování pro tzv. Hnízdní atlas ptáků ČR . Všechny pozorování ptáků, obzvláště pak při činnostech, které souvisí s hnízděním (krmení mláďat, stavba hnízda ...) jsou velice cenná - a to i u "obyčejných" druhů, které máte třeba na své zahradě či dvorku. Aby byla tato pozorování v Atlasu použitelná, zadávejte je prosím rovnou do databáze, spravované Českou ornitologickou společností, najdete ji na http://birds.cz/avif/.

Poté už nemusíte psát ptáky do hlášenek -   stačí tam jen poznámka, že jste TO zapsali do Avifu. Ti co chodí do terénu se smartphonem jistě využijí stejnojmennou aplikaci (ke stažení na strákách ČSO i Google play).

Obdobně, pro pozorování ostatní skupin rostlin či živočichů, lze využívat aplikaci BioLog - viz. samostatný článek.

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Poster - Stráž přírody CHKO Beskydy (2013)
  • soubor ke stažení (3.45 MB)
  • Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
    webmaster: Slavomír Raszka
    Počet přístupů od 14.4.2010: